Het Andere Wonen Zilverpoort

Het Andere Wonen Zilverpoort

Het Andere Wonen Zilverpoort bestaat uit 16 appartementen voor mensen met geheugenproblematiek.
Wij bieden zorg voor mensen met een vorm van dementie en ondersteunen hen waar nodig. Mensen wonen zelfstandig maar wel met servicegerichte dienstverlening en zorg op maat. De appartementen zijn groot genoeg om als echtpaar te wonen, dus samen blijven is mogelijk. Het Andere Wonen Zilverpoort biedt diverse diensten, activiteiten en services aan die men naar eigen behoefte en onder eigen regie af kan nemen. We sluiten zoveel als mogelijk aan bij het leven dat altijd is geleefd. Dat betekent dat de bewoner kiest of hij of zij liever meer in de eigen woning verblijft of juist het gezelschap zoekt in de gemeenschappelijke ruimte. Deze manier van wonen, geclusterd als het ware, zorgt voor veiligheid, geborgenheid. Er is dag en nacht zorg aanwezig.

“Samen wonen, samen leven, samen werken.”
“Bij Het Andere Wonen Zilverpoort leven we samen het leven.”
“Bij ons wonen geen cliënten, maar bewoners.”

Wonen bij het Het Andere Wonen Zilverpoort is voor iedereen betaalbaar

Het Andere Wonen biedt appartementen in de sociale huursector. Dat betekent dat ook mensen met een inkomen onder of net boven de sociale huur inkomensgrens hier kunnen wonen. In dit segment is de vraag groot, maar het aanbod klein. Om te kijken of u in aanmerking kunt komen om te wonen in Het Andere Wonen Zilverpoort zullen we de criteria volgen en een inkomenscheck kan een onderdeel van de inschrijving zijn.

Het Andere Wonen staat op de plaats waar een basisschool stond. Dit betekent dat het een bekende plek is voor veel mensen uit de wijk. Zo zijn er zowel mensen die bij ons wonen als die bij ons werken waarvoor deze plek mooie herinneringen biedt.

Wij vertellen u graag welke mogelijkheden
Het Andere Wonen Zilverpoort heeft.
Wilt u meer  weten over Het Andere Wonen.
Dan kunt u hier onze folder downloaden.